สอบถามข้อมูลหรือสำรองห้องพักที่

โรงแรม เอ็น.บี.โฮเต็ล อุดรธานี

626 ถ.นิตโย ม.1 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-321999
แฟ็กซ์ : 042-323339
อีเมล์ : Bookingnbhotel@gmail.com

Reservation/ Information
N.B.Hotel Udon Thani

626 M.1 Nittayo Rd, T.Makkaeng A.Muang Udorn Thani 41000
Tel : 042-321999
Fax : 042-323339
E-mail : Bookingnbhotel@gmail.com

แผนที่ / สถานที่ตั้ง